2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

Balandžio pirmoji komunikacijos vandenyne


Dabar nejuokinga. Humoras atranda vis naujų formų, bet bajeruojančiųjų gausa lemia didžiulę konkurenciją - sunku suskelti bajerį, kuris pritrauktų K followerių. Pokštas turi būti kuo ypatingesnis ir iškirtinesnis, kad išsišoktų informacijos krioklyje, būtų negirdėtas, suprantamas ir lengvai perpasakojamas. Tai bent laikmečio užduotys!

Stebėdami naujienų krioklį, nejučiomis pagauname juo migruojančius informacijos perlus - prieš srovę pro akmeninius slenksčius neršti besiveržiančią žuvį. Matome maurus užutekiuose, nuodingas triūbas ir daugybę nemokšybės, kurioje bajeriai būna ne tik nejuokingi, ne tik ne plokšti, bet ir neįskaitomi.

Teisingai sakoma, kad norint išgirsti kažką kažkur, reikia tiek apie vieną, tiek apie kitą kažką žinoti. Tad Balandžio pirmosios pokštus verta pažymėti, kad jie būtų atpažįstami tarp kitų.

Reikia pastebėti, kad prekės ženklai nelinkę sureikšminti Melagių dienos. Biznis vengia tapatintis su fake news. Tokią nišą tuomet užima konjunktūros diktuojamas arkliškas jumoras, dažniausiai apie užpakalinį tiltą, nes vertybinis kontekstas braškinamas traška pro visas puses ir nesuprasi, kas sako tiesą, o kuom tikėt?

Taip yra, nes balandis mums reiškia veiklos pradžią. Simboliška ne tik pati balandžio pirmoji, bet ir 2013 metai, kai perkamonline įgavo pirmą oficialų pavidalą. Jau keturis kartus savaip minime balandžio pirmąją, todėl, kad nepasiduodame pigiems bajeriams, vietoje žvengimo ne vietoje, ieškome negirdėtų istorijų, kurių gausybė praplaukia pro mus visus kasdien.


2016 m. gruodžio 31 d., šeštadienis

Nauji 2017 metai

Saugių 2017 metų linki MB perkamonline.com 

Laikas braukti dar vieną brūkšnį ir vesti balansą, dėti kryžių ant praėjusiųjų metų ir su šviesesne viltimi pasitikti ateinančiuosius - 2017 metus. Jie mums atrodo siurprizingi, nes aišku, kad saugumas bus vienas svarbiausių žmonių poreikių.

Per 2016 metus pasaulis pasidarė dar mažesnis - geriau pasiekiamas, labiau pažįstamas bei daugiau intriguojantis. Išmokome dar įmantriau komunikuoti turinį kūrybiškiau kryžmindami šiuolaikines medijas. Prekių ženklai, kaip ir žmonės - ne tik kalbėjo, bet ir dainavo, juokėsi, gailėjosi... Be to, patyrėme ligi šiol nematytą kryptingai bei organizuotai iškomunikuotos propagandos galią, kuri pasireiškė demokratijos perversijomis renkant lyderius. Virtualioje erdvėje teko atlaikyti daugiau išpuolių ir tobulinti duomenų bei informacijos apsaugą.

Naujieji metai žada būti neregėtai sparčių ir esminių permainų. Jas lemia didėjanti greitaveika. Randasi poreikis dar operatyviau reaguoti į pokyčius - plačiau ir giliau dalyvauti bendruomenių kasdienybėje.

Tam pažabojome technologijas ir robotus, juos tobuliname ir kuriame naujus vis sudėtingesniems uždaviniams spręsti. Tegu ateinančiais metais mūsų trapus pasaulis būna toks gudrus bei tvirtas, kad atlaikytų visas negandas ir apsaugotų mus bei leistų kūrybai irgi plačioms galimybėms skleistis!

2016 m. gegužės 17 d., antradienis

Naujas produktas: video-lt

Gal kam teko susidurti su situacija, kai pyst - ir pavagia idėją? Atrodytų, puiki idėja, verta milijono, o ją kažkas ima ir pritaiko pagal savo nuožiūrą. Mes žinome, kad pavogt idėją yra labai pavojinga ir tikime, jog patobulinimai bei subjektyvus kontekstas kuria pridėtinę vertę! Tuo kartu, supažindiname su nauju perkamonline produktu: lietuviškų video siužetų peržiūrų didinimo varikliu video-lt.com
Pridėkite savo video į video-lt.com
Kažinkaip sugulė, kad turinio rinkodaroje video sudaro branduolinę pusę Interneto peržiūrų. Tai logiška, kad informaciją mums lengviau suvokti integruotai - sintezuojant garsą, vaizdą, tekstą ir dar bent tris medijas, kuriomis galima efektyviau paveikti žmogų. Video - yra vienas kertinių šiuolaikinių komunikavimo instrumentų.

Mes turime ką parodyti. Internete dažnai matomi plačiai plintantys viral siužetai, kuriais mielai dalijasi daugybė vartotojų. Pavyzdžiui, pažvelgę į socialinius tinklus, nesunkiai pastebėsime, jog tam tikros tematikos vaizdo siužetai žaibiškai plinta nuorodomis ir didina peržiūras. Tą skatina smalsumas ir žingeidumas, o kartu ir turinys, kurį perduoda komunikavimo priemonė - video.

Dabar galime plačiau skleisti vietinį kontekstą, pirmiausiai - rodant Lietuvoje veikiančių kompanijų pasiekimus ir suteikiant tvirtą pagrindą lietuviškoms organizacijoms didžiuotis savo laimėjimais. Didelis indėlis padeda ne tik parodyti save, bet ir kartu padeda kilti draugui.

Išnaudojame galimybę sklaidos kanalu dalintis su visuomenės iniciatyvumą demonstruojančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, kūrėjų studijomis, mokslo ir verslo atstovais, kurių vaizdo siužetams reikia platesnės auditorijos, individualiai orientuotos ir įtraukiančios prieigos.

Taigi, sutelkę bei tikslingai nukreipdami informacijos srautą, pasitelkdami socialinius tinklus, pasiekiame didelės sėkmės - žmonės mielai palaiko profesionalius siužetus, dažniau juos peržiūri, dalijasi įspūdžiais su artimaisiais bei nuorodomis Internete. Dabar pradėję rodytis žinokime, jog ilgainiui pelnysime tik didėjantį žinomumą.